Välkommen

ESILAW Juristbyrå bryr sig om digoch dina rättigheter. Vi finns där för dig i svåra juridiska situationer i livet. Vi ger dig råd och stöd genom hela processen.


 

Vi är:

Engagerade, empatiska,
Seriösa, skickliga
Iuridiska problemlösare,
Lojala, lagfarna,
Ansvarstagande, ambitiösa, och du är
Wälkommen till oss!

OM OSS

ESILAW Juristbyrå är en mindre men allmänpraktiserande byrå med ett varmt hjärta som brinner för dina rättigheter och möjligheter som klient. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg hos oss. Vi vill att du ska kunna känna förtroende för oss.

Vi vill att dina klient intressen alltid ska stå i centrum för vår verksamhet och i klientrelationen.

Vi arbetar hårt för att det ska bli så.


ESILAW Juristbyrå grundades i juli 2015 helt självständigt genom jurist Emma Larsson. Jurist Emma Larsson tog juristexamen i 8 maj 2015 med utbyggda kurser såsom kriminologi och rättspsykologi, vid Lunds Universitet.

Jurist Emma Larsson valde att starta egen juristbyrå av följande anledningar. Hon ville börja arbeta närmare klienter direkt efter examen och ta det fulla rådgivningsansvaret för dig som klient. Hon ville också arbeta på en juristbyrå som kunde uppfylla hennes högre ambitioner i förhållande till klienten och servicenivå. 

ESILAW Juristbyrå erbjuder alltid en kostnadsfri kortare juridisk rådgivning per telefon eller

mejl ifall du har frågor om de tjänster vi kan erbjuda dig och om finansiering av det.

Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring.

Bankgiro: 653-4986.

INTEGRITETS POLICY
ESILAW Juristbyrås behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016

 

Din integritet är oerhört viktig för ESILAW Juristbyrå. I den här integritetspolicyn beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter och hur de används m.m. ESILAW Juristbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras, samt vid arkivering. Denna integritetspolicy gäller redan vid första kontakten med dig via mejlen t.ex.


Du kan ladda ner vår policy genom att klicka på ikonen nedan.

VÅRA TJÄNSTER
ALLMÄN RÅDGIVNING

Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag och kan svara på dina juridiska frågor utifrån just din situation.

 
BROTTMÅL

Vi kan vara din privata försvarare eller ditt målsägandeombud.

FAMILJERÄTT OCH ARVSRÄTT

Vårdnadsmål, äktenskapsförord, samboavtal, testamente, arvsrätt frågor m.m.

 
MIGRATIONSRÄTT

Vi arbetar i frågor kring ASYL,

uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

 
SOCIALRÄTT

LVU-mål (omhändertagande av barn), LVM-mål, LPT-mål, LRV-mål, patientskada m.m.

ERSÄTTNINGSRÄTT
Vi hjälper dig att få det 
skadestånd eller den ersättning
du har rätt till.
 
 
FÖRMÖGENHETSRÄTT

Affärstvister, Fastighetsrätt, Fordran och skuld, upprätta avtal m.m.

 
ARBETSRÄTT

Arbetstvister, granskning av anställningsavtal m.m.

 
IMMATERALRÄTT / MUSIKRÄTT

Upphovsrättsliga tvister, granskning av avtal inom musikbranschen m.m.

 
 
DJURENS RÄTT

Djurhållningsjuridik, Foderavtal, Information om djurplågeri m.m.

VÅRA MEDARBETARE
EMMA LARSSON
JURIST

Juristexamen/ LL.M (Master of Laws) Juridiska fakulteten,

Lunds universitet (2015)

Inriktning mot straffrätt, offentlig rätt och familjerätt

Examensarbete med titeln

Tjänstefelsbestämmelsen – ur ett kriminalpolitiskt perspektiv.

Extra universitetskurser i kriminologi, rättspsykologi, internationell hälsorätt och mänskliga rättigheter, arbetsplatsanknutet utredningsarbete, samt praktisk retorik

Som person är jurist Emma Larsson ambitiös men med ett varmare, personligare bemötande med empati gentemot sina klienter.

 

Under sin juristutbildning praktiserande jurist Emma Larsson bland annat hos en av Sveriges bästa offentliga försvarare – Anders Lindstrand i Göteborg. Före jurist Emma Larsson påbörjade och under sin juristutbildning hjälpte hon många ideellt med rådgivning, utredning och kurativt stöd till brottsoffer, oskyldigt anklagade för brott, människor i behov av ekonomiskt bistånd m.m.

 

Hon har således från början ett mer praktiskt förhållningssätt till juridiken, vilket gynnar dig som klient. Särskilt gäller det förmågan att utreda ditt ärende och skaffa in bevisning så att du har största möjliga chans att vinna.

 

Språk: Svenska (göteborgska), norska, danska, engelska och lite franska.
 

På fritiden sysslar hon mest med att antingen förkovra sig eller med musik och dans, samt träning och husdjur (som betraktas som bästa vänner).

TUSSE
DJUR.KAND.

Djur.kand. Tusse, examen i arbetsmiljö vid ESILAW Juristbyrå

Djur.kand. Tusse är en viktig antistress-faktor, vän och ser till att arbetsmiljön är prima på ESILAW Juristbyrå. Han är också bra på att agera chef och ge råd, även om ingen förstår vad han säger, utom hans matte såklart.

Tusse är socialt kompetent och håller sig därför mest för sig själv där han inte stör klientarbetet.

Han håller sig däremot gärna tillgänglig för sin matte såsom antistress-faktor.

Språk: Göteborgsmjao

KONTAKTA OSS

TELEFON
0738 – 76 16 60

E-POST
esilawdinjuristbyra@gmail.com

BESÖKSADRESS
Regeringsgatan 55

261 36 Landskrona
 

POSTADRESS
ESILAW Juristbyrå

Box 3073

261 03 Landskrona