Välkommen!

ESILAW Juristbyrå bryr sig om dig och dina rättigheter. Vi finns där för dig i svåra juridiska situationer i livet. Vi ger dig råd och stöd genom hela processen. 

Vi är:

Engagerade, empatiska,
Seriösa, skickliga
Iuridiska problemlösare,
Lojala, lagfarna,
Ansvarstagande, ambitiösa, och du är
Wälkommen till oss!

OM OSS

ESILAW Juristbyrå är en mindre men allmänpraktiserande byrå, med ett varmt hjärta som brinner för dina rättigheter och möjligheter som klient. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg hos oss, känna förtroende för oss och att dina klientintressen alltid ska stå i centrum för vår verksamhet och i klientrelationen.

Vi finns där för dig som klient och kämpar för din rätt!

ESILAW Juristbyrås specialitet är att utreda ditt fall djupare i sak än vad som är standard bland juridiska byråer. Vi tar oss tid att verkligen lyssna på dig och hjälpa dig med bevisanskaffningen. Detta är tyvärr något som normalt faller utanför finansieringen av processkostnaderna, både genom rättshjälpen och rättsskyddet.


ESILAW Juristbyrå grundades helt självständigt av jurist Emma Larsson i juli 2015. Jurist Emma Larsson tog juristexamen 26 maj 2015 med utbyggda kurser, såsom kriminologi och rättspsykologi, vid Lunds Universitet.

Jurist Emma Larsson valde att starta egen juristbyrå för att hon ville: 

  • börja arbeta närmare klienter direkt efter examen

  • ta det fulla rådgivningsansvaret för dig som klient

  • uppfylla hennes högre ambitioner i förhållande till
    klienten och servicenivå. 


ESILAW Juristbyrå erbjuder alltid en kortare kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon eller

mejl ifall du har frågor om de tjänster vi kan erbjuda dig och om finansiering av det. Vid längre allmän rådgivning uttas normalt arvode.

ESILAW Juristbyrå innehar F-skatt och ansvarsförsäkring inom företagsförsäkringen.

Bankgiro: 653-4986.

 
ESILAW Juristbyrås behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016

 

Din integritet är oerhört viktig för ESILAW Juristbyrå. I den här integritetspolicyn beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter och hur de används m.m. ESILAW Juristbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras, samt vid arkivering. Denna integritetspolicy gäller redan vid första kontakten med dig via mejlen t.ex.


Du kan ladda ner vår policy genom att klicka på ikonen nedan.

INTEGRITETSPOLICY

 
 
ALLMÄN RÅDGIVNING/JURIDISKA DOKUMENT OCH MALLAR

Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag och kan svara på dina juridiska frågor utifrån just din situation.

BROTTMÅL

Vi kan vara din privata försvarare eller ditt målsägandeombud.

FAMILJERÄTT OCH ARVSRÄTT

 

Vårdnadsmål, äktenskapsförord, samboavtal, testamente, arvsrättsfrågor m.m.

MIGRATIONSRÄTT

Vi arbetar i frågor kring ASYL, uppehållstilstånd och arbetstillstånd.

SOCIALRÄTT

LVU-mål (omhändertagande av barn), LVM-mål, LPT-mål, LRV-mål, patientskada m.m.

ERSÄTTNINGSRÄTT

Vi hjälper dig att få det 
skadestånd eller den ersättning
du har rätt till.

FÖRMÖGENHETSRÄTT

Affärstvister, Fastighetsrätt, Fordran och skuld, upprätta avtal m.m.

ARBETSRÄTT

Arbetstvister, granskning av anställningsavtal m.m.

IMMATERALRÄTT/MUSIKRÄTT

Upphovsrättsliga tvister, granskning av avtal inom musikbranschen m.m.

DJURRÄTT

Djurhållningsjuridik, Foderavtal, Information om djurplågeri m.m.

VÅRA
TJÄNSTER

VÅRA MEDARBETARE

EMMA LARSSON
JURIST

Juristexamen/ LL.M (Master of Laws) Juridiska fakulteten, Lunds universitet (2015)

Inriktning mot straffrätt, offentlig rätt och familjerätt

Examensarbete med titeln Tjänstefelsbestämmelsen – ur ett kriminalpolitiskt perspektiv.

Extra universitetskurser i kriminologi, rättspsykologi, internationell hälsorätt och mänskliga rättigheter, arbetsplatsanknutet utredningsarbete, samt praktisk retorik

Som person är jurist Emma Larsson ambitiös men med ett varmare, personligare bemötande med empati gentemot sina klienter.

 

Under sin juristutbildning praktiserande jurist Emma Larsson bland annat hos en av Sveriges bästa offentliga försvarare – Anders Lindstrand i Göteborg. Före jurist Emma Larsson påbörjade och under sin juristutbildning hjälpte hon många ideellt med rådgivning, utredning och kurativt stöd till brottsoffer, oskyldigt anklagade för brott, människor i behov av ekonomiskt bistånd m.m.

 

Hon har således från början ett mer praktiskt förhållningssätt till juridiken, vilket gynnar dig som klient. Särskilt gäller det förmågan att utreda ditt ärende och skaffa in bevisning så att du har största möjliga chans att vinna.

 

Språk: Svenska (göteborgska), norska, danska, engelska och en del franska.
 

På fritiden sysslar hon mest med att antingen förkovra sig eller med musik och dans, samt träning och ge omtanke och omvårdnad till katten Eloise.

 

KONTAKTA OSS

TELEFON

0738 - 76 16 60

ADRESS
ESILAW Juristbyrå

Regeringsgatan 55

261 36 Landskrona

ÖPPETTIDER
09.00-17.00